Klinická péče v případě prokázání vyšetřované nemoci

V ČR existuje síť pracovišť, která ověřují podezření na skrínované nemoci a která pečují o pacienty v případě potvrzení diagnosy. Většina nemocí vyhledávaných v novorozeneckém screeningovém programu patří mezi vzácné nemoci (tj. onemocnění postihující méně než 5 osob na 10 000 obyvatele). Na základě zákona č.372/2011 Sb a v návaznosti na Národní akční plán pro vzácné nemoci probíhá proto v současnosti postupné vytváření sítě center vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácnými nemocemi.

Základní síť center pro vzácná onemocnění vyhledávaná screeningem dle Věstníku MZ ČR č.4 z 28. května 2012 (PDF ke stažení)

Centra vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s cystickou fibrózou

  • Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
  • Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
  • Fakultní nemocnici v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
  • Fakultní nemocnici Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
  • Fakultní nemocnici Plzeň, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň – Bory

 

Centrum vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s dědičnými metabolickými poruchami

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ústav dědičných metabolických poruch a Klinika dětského a dorostového lékařství
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2

 

Specializovaná pracoviště pro léčbu a sledování pacientů s fenylketonurií (PKU a HPA)

 

Všeobecná fakultní nemocnice vPraze
Ústav dědičných metabolických poruch a Klinika dětského a dorostového lékařství
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Klinika dětí a dorostu
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Fakultní nemocnice Brno
Pracoviště Dětská nemocnice - Pediatrická klinika
Černopolní 9, 613 00 Brno

 

Specializovaná pracoviště pro léčbu dětí s vrozenou hypotyreózou (CH) hormonální substitucí

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Klinika dětí a dorostu
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Nemocnice České Budějovice a.s.
Dětské oddělení
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,o.z.
Dětská klinika
Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem

Fakultní nemocnice Plzeň
Dětská klinika
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dětská klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Fakultní nemocnice Brno
Pracoviště Dětská nemocnice - Pediatrická klinika
Černopolní 9, 613 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouc
Dětská klinika
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika dětského lékařství
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

 

Specializovaná pracoviště pro léčbu dětí s kongenitální adrenální hyperplazií (CAH) hormonální substitucí

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Klinika dětí a dorostu
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Fakultní nemocnice Motol
Pediatrická klinika
V úvalu 84, 150 00 Praha 5

Nemocnice České Budějovice a.s.
Dětské oddělení
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,o.z.
Dětská klinika
Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem

Fakultní nemocnice Plzeň
Dětská klinika
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dětská klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Fakultní nemocnice Brno
Pracoviště Dětská nemocnice - Pediatrická klinika
Černopolní 9, 613 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouc
Dětská klinika
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika dětského lékařství
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

 

-vk- / -ak-