Laboratoře provádějící novorozenecký screening

 

Oficiálním orgánem zaštiťujícím provádění novorozeneckého laboratorního screeningu z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je Koordinační centrum novorozeneckého screeningu pro Českou republiku se sídlem ve VFN v Praze.

Koordinační centrum novorozeneckého screeningu pro Českou republiku
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
Tel: 224 967 167, 224 967 109
email: kcns @ vfn.cz

 

Laboratorní vyšetření dědičných poruch metabolismu (DPM) metodou tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ústav dědičných metabolických poruch
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
Tel: 224 967 109, 224 967 710
Internetové stránky pracoviště

Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení klinické biochemie a imunologie
Laboratoř dědičných metabolických poruch
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel: 588 445 910
Internetové stránky pracoviště

 

Laboratorní vyšetření kongenitální hypotyreózy (CH), kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) a cystické fibrózy (CF) pomocí imunoanalytických metod

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Klinika dětí a dorostu
Laboratoř novorozeneckého screeningu
Šrobárova 50, 100 34 Praha l0
Tel: 267 162 509
Internetové stránky pracoviště

Fakultní nemocnice Brno
Pracoviště Dětská nemocnice
Oddělení klinické biochemie
Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: 532 234 340
Internetové stránky pracoviště

 

Molekulárně genetická analýza genu CFTR v suchých kapkách krve

Fakultní nemocnice v Motole
Ústav biologie a lékařské genetiky
Centrum cystické fibrózy
V úvalu 84, 15006 Praha
Tel.: 224 433 500, 501, 502
Internetové stránky pracoviště

Fakultní nemocnice Brno
Pracoviště Dětská nemocnice
Oddělení lékařské genetiky
Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: 532 234 298
Internetové stránky pracoviště

 

 

-vk- / -ak-