Kontrola správnosti odběru

Jednoduchá kontrola vzorků

Správně odebraný vzorek by měl vypadat takto:

56

Nechte nasáknout dostatečné množství krve tak, aby se cele vyplnil předtištěný kroužek na filtračním papírku. Vyplňte krví všechny požadované kroužky. Nesbírejte další kapky krve ani neaplikujte krev více než jednou do jednoho kroužku. Nedotýkejte se vzorků a nerozmazávejte je.

Jak může vypadat nesprávně odebraný vzorek, ukazuje následující tabulka:

 

Nesprávné vzorky

   Možné příčiny

   Ilustrační obrázek

Množství vzorku nepostačující pro testování

 • Odstranění filtračního papírku dříve, než krev úplně vyplnila kroužek nebo než prosákla na druhou stranu
 • Aplikace krve na filtrační papírek pomocí kapiláry
 • Filtrační papírek se dostal do kontaktu s rukou nebo rukavicí nebo látkami jako krém na ruce nebo pudr apod. před nebo po odebrání vzorků.

64

Vzorek je poškrábaný nebo odřený.

 • Aplikace krve pomocí kapiláry nebo jiné pomůcky.

63

Vzorek nebyl dostatečně suchý před odesláním.

 • Vzorek byl odeslán, aniž by byl ponechán k uschnutí po dobu alespoň čtyř hodin.

62

Vzorek je přesaturovaný.

 • Aplikace nadměrného množství krve na filtrační papírek, většinou pomocí kapiláry nebo jiné pomůcky.
 • Aplikace krve na obě strany filtračního papírku.

61

Vzorek je zředěný, odbarvený nebo znečištěný.

 • Zmáčknutí nebo ždímání oblasti kolem místa vpichu
 • Filtrační papírek se dostal do kontaktu s rukou nebo rukavicí nebo látkami jako etylalkohol, dětská výživa, antiseptický roztok, voda, krém na ruce nebo pudr apod. před nebo po odebrání vzorků.
 • Vzorky byly vystaveny přímému působení horka.

60

Vzorek vykazuje kroužky séra.

 • Nebyl utřen etylalkohol z místa vpichu před samotným píchnutím.
 • Filtrační papírek se dostal do kontaktu s etylalkoholem, krémem na ruce apod.
 • Přílišné zmáčknutí oblasti kolem místa vpichu.
 • Nesprávné sušení vzorku.
 • Aplikace krve na filtrační papírek pomocí kapiláry

59

Vzorek je sražený nebo navrstvený

 • Vícenásobné přiložení stejného kroužku na filtračním papírku ke kapce krve.
 • Odběr krve na obě strany filtračního papírku.

58

Žádná krev

 • Neúspěšný odběr krevního vzorku

57

 

 

-kp-