Negativní výsledek screeningu

Negativní výsledek screeningu znamená, že u vyšetřovaného novorozence nevzniklo podezření na žádné ze sledovaných onemocnění. Takovýto výsledek laboratoře z logistických důvodů nevydávají.

Výsledek NS u metabolických a endokrinních onemocnění je zpravidla uzavřen do 14 dnů, v případě cystické fibrózy může trvat laboratorní analýza až 2 měsíce. Jestliže tedy nejsou rodiče nebo ošetřující lékař dítěte kontaktováni do 2 měsíců od provedení odběru, znamená to, že žádná nemoc nebyla NS zachycena.