Rozšíření screeningového programu

V návaznosti na pilotní studii realizovanou v rámci grantového projektu IGA MZ na půdě ÚDMP VFN v Praze došlo k novelizaci Metodického návodu k provádění novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče, díky čemuž mohl být od 1. června 2016 screeningový program rozšířen o vyhledávání dalších 5 dědičných metabolických poruch. Nově je tedy vyhledáváno celkem 18 vzácných onemocnění