1

Vážení návštěvníci,

vítáme vás na informačním webovém portálu pro novorozenecký screening. Portál je určen pro širokou laickou i odbornou veřejnost a najdete zde podrobné informace o programu novorozeneckého screeningu – tedy cíleném vyhledávání závažných vzácných chorob u novorozenců.

Portál je rozdělen na dvě části – pro laickou veřejnost, tedy zejména pro rodiče, kterých se novorozenecký screening bezprostředně dotýká a část pro odbornou veřejnost. Informace publikované v této části portálu jsou určeny pro zdravotníky a předpokládají určitou úroveň odborných znalostí.