Používané pojmy

Cut-off: Hodnota koncentrace měřeného analytu v suché kapce krve na filtračním papírku, která jednoznačně definuje hranici pro negativní nález (výsledek) novorozeneckého screeningu příslušné choroby.