Edukační semináře 2015

 

Koordinační centrum novorozeneckého screeningu (KCNS) za podpory MZ ČR a pod záštitou SLG ČLS JEP v návaznosti na loňskou dotazníkovou studii o informovanosti rodiček a v souvislosti s připravovaným rozšířením novorozeneckého screeningu připravuje sérii edukačních seminářů pro lékaře a sestry gynekologicko-porodnických a novorozeneckých oddělení.

 

Edukační semináře se budou konat na pěti místech v ČR v těchto termínech:

  • Hradec Králové – 6. října 2015
  • Brno – 8. října 2015
  • Praha – 13. října 2015 - začátek ve 12.00 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2
  • Olomouc – 14. října 2015
  • Plzeň – 20. října 2015 - od 12.00 v aule Onkologické a radioterapeutické kliniky FN a LF UK v Plzni, Alej Svobody 80, 304 00 Plzeň

 

          

Pro přihlášení na školení v Hradci Králové, Praze a Plzni, POKRAČUJTE SEM.


Pro přihlášení na školení v Brně nebo Olomouci, KLIKNĚTE SEM

 

Náplní přednášek bude především objasnění základních důvodů, principů a celkového přínosu screeningového programu. Dále budou prezentovány výsledky screeningového programu za posledních 5 let, organizační a technické detaily NS, a konečně i etické, právní a ekonomické aspekty screeningu a jeho další rozvoj.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK, a také Českou asociací sester. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Účast na akci v rámci kontinuálního vzdělávání je ohodnocena 4 kredity. Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti. Malé občerstvení pro všechny účastníky bude rovněž zajištěno. Účastníci rovněž obdrží novou informační brožuru o novorozeneckém laboratorním screeningu, která vychází z iniciativy KCNS za podpory MZ ČR.