Jak se dozvím výsledek novorozeneckého screeningu?

Vzhledem k velmi malé pravděpodobnosti (1 : 1 200) onemocnění u Vašeho dítěte screeningové laboratoře prohlášení o normálním (negativním) nálezu nevydávají. Pokud laboratoř nebude kontaktovat Vás ani ošetřujícího lékaře dítěte, znamená to, že žádná nemoc nebyla zachycena. Při podezření na nemoc se laboratoř během několika dnů od doručení papírku aktivně zkontaktuje s lékařem, který o dítě pečuje, nebo přímo s Vámi. Z tohoto důvodu je zapotřebí v porodnici přesně uvést kontakt na Vás a Vašeho praktického lékaře pro děti a dorost – telefony a adresu.

Fakt, že Vás bude screeningová laboratoř kontaktovat ještě zdaleka neznamená, že je Váš novorozenec skutečně nemocný. Pouze vzniklo podezření na nemoc. Screeningové vyšetření není definitivní stanovení diagnózy. Ta se ještě musí potvrdit či vyvrátit dalším vyšetřením. Naléhavost podezření bývá různá v závislosti na mnoha okolnostech a screeningová laboratoř ji sdělí ošetřujícímu lékaři dítěte nebo přímo Vám. Další kroky závisí na naléhavosti a typu nemoci. Může se jednat jen o další odběr kapky krve z patičky či odběr žilní krve nebo výjimečně i o urychlené přijetí do nemocnic.

 

-pch-