Sledovaná onemocnění

Pilotní screeningový projekt OKB FN Olomouc je primárně zaměřen na záchyt následujících onemocnění:

 • Argininemie
 • Citrulinemie
 • Homocystinurie z důvodu deficitu cystathion beta-syntázy
 • Homocystinurie z důvodu methylentetrahydrofolát reduktázy
 • Homocystinurie z důvodu poruhy remetylace (typ cblC, cblD, cblE, cblF, cblG, cblH)
 • Methioninemie z důvodu deficitu methioninadenosyltransferázy


Mimo tato onemocnění může screening dále zachytit:

 • Argininjantarová acidurie
 • Deficit citrinu
 • Deficit pyruvát karboxylázy
 • Maternální citrulinémie
 • Deficit transkobalaminového receptor
 • Nedostatek vitamínu B12 u matky
 • Deficit methioninadenosyltransferázy u matky

 

-ta-