Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH)

(DEFICIT 21-HYDROXYLÁZY)

Klasifikace: onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, porucha steroidogeneze v kůře nadledvin

Dědičnost: autosomálně recesivní

Incidence: 1:10 000 - 1:15 000 v Evropě (v ČR 1 : 12 000)

Etnická incidence: celosvětově 1:14 000, vyšší v některých izolovaných komunitách (Eskymáci na Aljašce 1:280, ostrov Reunion 1:2100)

Enzym a lokalizace: 21-hydroxyláza (p450c21), kůra nadledvin

Gen & Lokalizace: 6p21.3

Prevalentní mutace: nefunkční chimérní gen, delece genu, c.290-13A/C>G, p.I172N, p.30L, p.V281L

Genetické informace: OMIM #*201910

Prenatální diagnostika: choriové klky, amniocentéza, DNA mutační analýza

Informace o onemocnění

Důsledek a(hypo)funkčního enzymu: nedostatek kortizolu a aldosteronu, nadbytek androgenů.

Nástup symptomů: u dívek již při narození, dále dle klinické závažnosti (formy) buď 2.-4. týden života u formy se solnou poruchou tzv. "salt-wastig, SW" nebo 2.-8. rok života u formy bez solné poruchy - pouze virilizující tzv. "simple virilizing, SV".

Symptomy: intersex (obojetný genitál, resp. virilizace genitálu) u dívek již při narození, různého stupně dle Pradera (Prader I = hypertrofie klitoris ař Prader V = chlapecký genitál bez přítomnosti testes). Neprospívání, váhová stagnace, ubývání na váze, zvracení, apatie, hypotonie, křeče porucha vědomí, úmrtí i pod obrazem SIDS v rámci metabolického rozvratu při adrenální krizi (hyponatremie, hyperkalemie, hypoglykemie) v 2.-4. týdnu života při SW formě (75% pacientů) nebo předčasná puberta s růstovou akcelerací a ztrátou finální dospělé výšky v 3.-8. roce života (25% pacientů).

Fyzikální nález: virilizace genitálu u dívek, hyperpigmentace, předčasná puberta - pubické ochlupení, růstová akcelerace s pokročilým kostním věkem.

Léčba: substituce glukokortikoidy a mineralokortikoidy.

Průběh onemocnění bez léčby: SW forma - úmrtí v metabolickém rozvratu při adrenální krizi, SV forma - předčasná puberta s výraznou redukcí finální dospělé výšky, riziko úmrtí v akutní zátěžové situaci - např. infekci.

Průběh onemocnění s léčbou: normální kvalita života, u dívek operace s cílem normalizace vzhledu a funkce genitálu, fertilita zachována.

Informace o novorozeneckém screeningu CAH

Vyšetřovaný analyt: 17-hydroxyprogesteron (17-OHP), u CAH je zvýšen.

Diferenciální diagnostika zvýšení 17-OHP: nezralost novorozence, stress (aktivace ACTH osy), jiné enzymatické defekty ve steroidogenezi.

Cut off hodnoty: závislé na zralosti novorozence, věku při odběru, použité metodě stanovení.

Další informace: Pozitivní screeningový nález je akutní klinickou situací vyžadující bezodkladnou hospitalizaci, definitivní stanovení diagnózy a zahájení léčby. Diagnóza je potvrzena stanovením ACTH, celého steroidního spektra a mutace v genu CYP21. Při nejasnostech se provádí tzv. Synacthenový test - stimulace steroidogeneze syntetickým analogem ACTH - se stanovením změn v koncentracích steroidních hormonů a jejich prekurzorů.

Literatura:

1. American Academy of Pediatrics, Section on Endocrinology and Committee on Genetics: Technical Report: Congenital Adrenal Hyperplasia. Pediatrics, 106, 2000, č.6, s. 1511-1518.

2. Brosnan, P.G., Brosnan, C.A., Kemp, S.F., Domek, D.B., Jelley, D.H., Blackett, P.R., Riley, W.J.: Effect of newborn screening for congenital adrenal hyperplasia. Arch. Pediatr. Adolesc. Med., 153, 1999, č. 12, s. 1272-1278.

3. New, M,I.: Diagnosis and management of congenital adrenal hyperplasia. Annu. Rev. Med., 49, 1998 - I, s. 311-328.

4. Sarafoglou K., Harrington K.D., Bockting W.O.: Congenital adrenal hyperplasia. Chapter 27, Part IV In.: Pediatric Endocrinology and Inborn Errors of Metabolism. McGraw-Hill Companies, 2009, s.385-411.

5. Miller W.L., Achermann J.C., Flück C.E.: The Adrenal Cortex and Its Disorders. Chapter 12 In: Pediatric Endocrinology. Saunders Elsevier, 2008, s.444-512

 

 

-fv-