Kongenitální hypotyreóza (CH)


Klasifikace: onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, snížená tvorba hormonů štítné žlázy

Etiologie: nejčastěji primární permanentní CH: v 75 - 80% porucha prenatálního vývoje štítné žlázy (dysgeneze - OMIM 218700), ve 20 - 25% porucha některého stupně biosyntézy tyreoidálních hormonů (dyshormonogeneze - OMIM 274400-274900) s normální nebo zvětšenou štítnou žlázou. Vzácně tranzientní primární CH na základě transplacentárně přenesených mateřských protilátek nebo centrální CH (není diagnostikovatelná TSH novorozeneckým screeningem).

Dědičnost: geneticky heterogenní skupina - u dyshormonogeneze lze předpokládat autozomálně recesivní dědičnost na pokladě mutací v genech pro jodidové transportéry (NIS, pendrin), enzymatické systémy (TPO, THOX, DEHAL) a tyreoglobulin, u dysgeneze jen některé formy monogenně podmíněné na podkladě defektu v genech pro transkripční faktory (autozomálně dominantně dědičné: PAX8, NKX2.1, NKX2.5, autozomálně recesivně dědičné: FOXE1), vzácně autozomálně recesivně dědičné
defekty receptoru pro TSH.

Incidence: celosvětově 1: 3 000 - 1: 4 000, ženy/muži = 2-4/1
incidence dysgeneze cca 1: 4 500, dyshormonogeneze 1: 30 000, tranzientní CH zprostředkovaná mateřskými protilátkami 1: 25 000 až 1: 100 000, centrální CH 1: 25 000 až 1: 100 000.

Etnická incidence: nižší incidence u Afroameričanů, vyšší u Hispánců

Informace o onemocnění

Důsledek nedostatku hormonu: hypotyroxinémie vede ke zpomalení metabolismu, růstu, poruševývoje centrálního nervového systému a těžké psychomotorické retardaci.

Nástup symptomů: jen v 5- 10% případů od narození, není-li léčena pak postupný rozvoj v prvním půlroce života.

Symptomy: po narození protrahovaný novorozenecký ikterus, otevřená malá fontanela; u neléčené CH neprospívání, nechutenství, nezájem při krmení, obstipace, hypotonie, umbilikální hernie, makroglosie, těstovité prosáknutí podkoží, drsný hlas, postupně porucha růstu, opožděné prořezávání zubů, typická facies, závažná psychomotorická retardace, neurologické příznaky, porucha sluchu.

Léčba: perorální substituce levothyroxinem v jedné denní dávce.

Průběh onemocnění bez léčby: těžká psychomotorická retardace, neurologické symptomy, porucha růstu.

Průběh onemocnění s léčbou: normální kvalita života.


Informace o novorozeneckém screeningu CH

Vyšetřovaný analyt: tyreotropní hormon - TSH: u CH je zvýšen.

Diferenciální diagnostika zvýšení TSH: tranzientní hypotyreóza, hypertyreotropinémie.

Cut off hodnota: 15 mlU/L

Další informace: Všichni probandi s hodnotou TSH nad cut off jsou podrobeni odběru žilní krve a stanovení koncetrace volného tyroxinu (fT4) a tyreotropního hormonu (TSH). Při potvrzení diagnózy ihned zahájena substituční léčba.

Literatura:
1. Grüters A, Jenner A, Krude H. Long-term consequences of congenital hypothyroidism in the era of
screening programmes. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2002; 16: 369-382.
2. Grüters A, Krude H. Update on the management of congenital hypothyroidism. Horm Res 2007; 68
(Suppl 5): 107-111.
3. Working Group on Neonatal Screening of the European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE).
Revised guidelines for neonatal screening programmes for primary congenital hypothyroidism. Horm
Res 1999; 52: 49-52.

 

-fv-