Legislativa a zdravotní pojištění

Provádění novorozeneckého screeningu probíhá v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 372/2011 Sb. a č. 373/2011 Sb v platném znění. 

Podrobná metodika novorozeneckého screeningu je uvedena ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 2016, částka 6, ze dne 31. května 2016, str. 2-11. Elektronická podoba Věstníku je zde k dispozici ke stažení.

Věstník MZ ČR 6/2016 ( PDF soubor, 660 kB)

 

Vyšetření novorozenců ve screeningovém programu je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. K provádění screeningu se vztahují následující výkony dle Sazebníku zdravotních výkonů:

Odbornost

kód výkonu

002 – Praktické lékařství pro děti a dorost

02210

801-klin.biochemie

81747

815-nukleární medicína

93121, 93124, 93281

816-lék.genetika

94119, 94123, 94127, 94187

 

 

 

-vk-