Informační materiály

V roce 2016 připravilo Koordinační centrum pro novorozenecký screening pro ČR, za finanční podpory MZ ČR, nové informační letáky o novorozeneckém screeningu. Leták nabízí stručný přehled těch nejdůležitějších faktů o NS, které by měla znát každá rodička, na zadní straně jsou pak uvedené podrobné informace v souladu se vzorem Informovaného souhlasu, jenž je součástí novelizovaného Metodického návodu.

Tyto letáky - ve formátu A4 - si můžete zde stáhnout v různých jazykových verzích - varianta pro černobílý a barevný tisk. Doporučujeme tisknout oboustranně.

Jazyk

Česky černobíle barevně
Anglicky černobíle barevně
Ukrajinsky černobíle barevně
Vietnamsky černobíle barevně

Všechny letáky (balík ve formátu *.zip)

Tyto informační letáčky ne formátu Adobe PDF, které je možné tisknout a kopírovat a následně distribuovat v gynekologických ambulancích, prenatálních poradnách nebo na novorozeneckých odděleních porodnic.

 

Dále  v rámci školících akcí pro odbornou veřejnost připravilo KCNS v roce 2015 s finančním přispěním MZ ČR informační brožuru určenou primárně pro odbornou veřejnost, v niž jsou všechny aktuální informace o novorozeneckém screeningovém programu v ČR - včetně informací o nemocech, které byly zařazeny do panelu vyhledávaných nemocí v červnu 2016, a také podrobné návody k odběru, jako i další užitečné informace.

Tuto brožuru si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na obrázek níže, případně si ji můžete zdarma objednat na adrese Koordinačního centra.

      72


-ak-