Seznam nemocí vyšetřovaných v rámci pilotní studie

 • Poruchy cyklu močoviny
  • Primární cílové choroby
   • Citrulinémie
   • Argininémie
  • Screening může zachytit nemoci
   • Argininjantarová acidurie
   • Deficit citrinu
   • Deficit pyruvát karboxylázy
   • Maternální citrulinémie
 • Poruchy v metabolismu sirných aminokyselin vč. poruch metabolismu vitamínu B12
  • Primární cílové choroby
   • Deficit cystationin beta-syntázy (pyridoxin non-responsivní forma, může být zachycena i pyridoxinsensitivní forma)
   • Deficit metylentetrahydrofolát reduktázy
   • Remetylační homocystinurie
    • typ cblC
    • typ cblD
    • typ cblE
    • typ cblF
    • typ cblG
    • typ cblH
   • Deficit methioninadenosyltransferázy
  • Screening může zachytit nemoci
   • Deficit transkobalaminového receptor
   • Nedostatek vitamínu B12 u matky
   • Deficit methioninadenosyltransferázy u matky
 • Deficit biotinidázy
 • Tyrosinémie I. typu

 

 

-jb-