Výsledky novorozeneckého laboratorního screeningového programu v ČR v roce 2010

V roce 2010 se na území ČR dle předběžných údajů Českého statistického úřadu narodilo 117 163 živých novorozenců. Z nich bylo novorozeneckým screeningovým programem zachyceno celkem 107 novorozenců s některou z vyšetřovaných 13 nemocí, tzv. detection rate screeningového programu v ČR činila v roce 1:1 095.
Níže jsou přehledně uvedeny počty zachycených pacientů s prokázanými diagnosami, včetně četnosti falešně pozitivních nálezů (tzv. „false positive rate“, FPR) dle jednotlivých nemocí:

Onemocnění

Počet
zachycených
pacientů

Prevalence

FPR

CH

44

1:2 663

0,042

CAH

9

1:13 018

0,355

PKU

14

1:8 369

0,015

MSUD

0

-

0,010

MCADD

13

1:9 013

0,000

LCHADD

2

1:58 582

0,000

VLCADD

1

1:117 163

0,000

CPT I

0

-

0,015

CPT II / CACT

0

-

0,000

GA I

2

1:58 582

0,003

IVA

0

-

0,023

CF

22

1:5 326

0,023

CELKEM

107

1:1 095

0,466

Za rok 2010 nemáme z dostupných klinických zdrojů zatím žádnou informaci o falešné negativitě screeningového programu - tj. o pacientovi, který by unikl záchytu.

Průběh novorozeneckého screeningu v ČR v roce 2010 potvrdil správnost rozhodnutí o expanzi počtu screenovaných chorob ze 3 na 13 v říjnu 2009. Úroveň novorozeneckého screeningu v ČR odpovídá nyní standartu vyspělých EU států. Počet pacientů, kterým novorozenecký screening umožňuje včasnou léčbu a kvalitnější život, v mnoha případech dokonce i život zachraňuje, se zdvojnásobil. Novorozenecký screening v ČR se tak stal účinným nástrojem zkvalitnění péče o pacienty se vzácnými onemocněními a je vzorovým příkladem zlepšení přístupu zdravotnického systému k těmto pacientům, k čemuž se ČR na podnět EU zavázala i usnesením vlády.