Výsledky novorozeneckého laboratorního screeningového programu v ČR v roce 2014

V roce 2014 se dle předběžných údajů Českého statistického úřadu narodilo 108 680 živých novorozenců. Počet novorozenců vyšetřených na dědičné metabolické poruchy byl 109 054 (z toho 78 230 ve VFN a 30 824 ve FNOL), procentuálně 99,266% všech novorozenců (resp. vůči údaji ČSÚ). Počet novorozenců vyšetřených na endokrinopatie a cystickou fibrózu byl 109 738 (z toho 70 258 ve FNKV a 39 480 ve FN Brno) procentuálně 99,889% všech novorozenců (resp. vůči údaji ČSÚ).

V roce 2014 bylo novorozeneckým screeningovým programem zachyceno celkem 101 novorozenců s některou z vyšetřovaných 13 nemocí, tzv. detection rate screeningového programu v ČR v roce 2014 činila 1: 1 088 (v roce 2010 1:1 095; v roce 2011 1:1 325; v roce 2012 1:1 034; v roce 2013 1:1 112).

Níže jsou přehledně uvedeny počty zachycených pacientů s prokázanými diagnosami, včetně četnosti falešně pozitivních nálezů (tzv. „false positive rate“, FPR) dle jednotlivých nemocí:

 

 

Onemocnění

Počet
zachycených
pacientů
v roce 2014

Prevalence
v roce 2014

FPR (%)
2014

Kumulativní počet
zachycených
pacientů od r. 2010

Prevalence
(kumulativní)

CH

45

1 : 2 441

0,028

212

1 : 2 599

CAH

8

1 : 13 733

0,507

40

1 : 13 776

PKU

27

1 : 4 069

0,032

104

1 : 5 298

MSUD

0

 -

0,008

1

1 : 551 023

MCADD

2

1 : 54 930

0,001

28

1: 19 679

LCHADD

2

1 : 54 930

0,01

10

1: 55 102

VLCADD

1

1 : 109 860

0,003

4

1 : 137 756

CPT I

0

-

0,002

0

-

CPT II / CACT

0

-

0,001

0

-

GA I

0

-

0,002

3

1 : 183 674

IVA

0

-

0,001

3

1 : 183 674

CF

15

1 : 7 324

0,106

80

1 : 6 888

CELKEM

101

1 : 1 108

0,691

485

1 : 1 136

 


Úroveň a další vývoj novorozeneckého screeningu v ČR odpovídá standardu vyspělých EU států, screening probíhá bez zásadních problémů a je účinným nástrojem péče o pacienty se vzácnými chorobami v souladu s usnesením Vlády ČR z 14. června 2010.

 

 

-fv-7