Výsledky novorozeneckého laboratorního screeningového programu v ČR v roce 2013

V roce 2013 se dle předběžných údajů Českého statistického úřadu narodilo 106 751 živých novorozenců. Počet novorozenců vyšetřených na dědičné metabolické poruchy byl 107 305 (z toho 77 010 ve VFN a 30 295 ve FNOL), procentuálně 100,52% všech novorozenců (resp. vůči údaji ČSÚ). Počet novorozenců vyšetřených na endokrinopatie a cystickou fibrózu byl 107 487 (z toho 68 804 ve FNKV a 38 683 ve FN Brno) procentuálně 100,69% všech novorozenců (resp. vůči údaji ČSÚ).

V roce 2013 bylo novorozeneckým screeningovým programem zachyceno celkem 96 novorozenců s některou z vyšetřovaných 13 nemocí, tzv. detection rate screeningového programu v ČR v roce 2013 činila 1: 1 112 (v roce 2010 1:1 095; v roce 2011 1:1 325; v roce 2012 1:1 034).

Níže jsou přehledně uvedeny počty zachycených pacientů s prokázanými diagnosami, včetně četnosti falešně pozitivních nálezů (tzv. „false positive rate“, FPR) dle jednotlivých nemocí:

 

Onemocnění

Počet
zachycených
pacientů
v roce 2013

Prevalence
v roce 2013

FPR (%)
2013

Kumulativní počet
zachycených
pacientů od r. 2010

Prevalence
(kumulativní)

CH

43

1 : 2 483

0,024

167

1 : 2 642

CAH

9

1 : 13 334

0,545

32

1 : 13 786

PKU

20

1 : 5338

0,042

77

1 : 5 729

MSUD

0

 -

0,004

1

1 : 441 163

MCADD

6

1 : 17 792

0,005

26

1: 16 968

LCHADD

1

1 : 106 751

0,001

8

1: 55 145

VLCADD

0

-

0,006

3

1 : 147 054

CPT I

0

-

0

0

-

CPT II / CACT

0

-

0,001

0

-

GA I

0

-

0,003

3

1 : 147 054

IVA

0

-

0,010

2

1 : 220 582

CF

18

1 : 5931

0,045

68

1 : 6 488

CELKEM

96

1 : 1 112

0,686

387

1 : 1 140

 

Na půdě VFN v Praze byl dokončen řešený grant IGA MZ zaměřený na optimalizaci novorozeneckého screeningu; analogická studie probíhala ve FN Olomouc. Na základě výsledků KCNS doporučilo 20. 2. 2014 rozšíření NS dědičných poruch metabolismu o následující nosologické jednotky: citrulinémie I.typu (CIT); argininémie (ARG); homocystinurie z deficitu cystathionin beta-synthasy (CBS); homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktasy (MTHFR) a deficit biotinidasy (BTD).  

Úroveň a další vývoj novorozeneckého screeningu v ČR odpovídá standardu vyspělých EU států, screening probíhá bez zásadních problémů a je účinným nástrojem péče o pacienty se vzácnými chorobami v souladu s usnesením Vlády ČR z 14. června 2010.

 

 

-fv-