Výsledky novorozeneckého laboratorního screeningového programu v ČR v roce 2016

V roce 2016 se dle údajů Českého statistického úřadu narodilo 112 663 živých novorozenců. Počet novorozenců vyšetřených na dědičné metabolické poruchy byl 112 888 (z toho 80 577 ve VFN Praha a 32 211 ve FN Olomouc), procentuálně 100,199% všech novorozenců (resp. vůči údaji ČSÚ). Počet novorozenců vyšetřených na endokrinopatie a cystickou fibrózu byl 113 195 (z toho 72 126 ve FNKV Praha a 41 069 ve FN Brno) procentuálně 100,472% všech novorozenců (resp. vůči údaji ČSÚ).

V roce 2016 bylo novorozeneckým screeningovým programem zachyceno celkem 99 novorozenců s některou z vyhledávaných cílových 18 nemocí, tzv. celková detection rate screeningového programu v ČR v roce 2016 činila 1: 1 138 (v roce 2010 1:1 095; v roce 2011 1:1 325; v roce 2012 1:1 034; v roce 2013 1:1 112; v roce 2014 1:1 088; v roce 2015 1:1 124). Pozn.: probandi s nejasnou diagnózou cystické fibrózy (CF-SPID) a poruchami metabolismu, které nejsou primárními cíli novorozeneckého screeningu (viz bod 5) nejsou do celkového přehledu započítáni.

Níže jsou přehledně uvedeny počty pacientů zachycených screeningem s následně prokázanou diagnosou, včetně četnosti falešně pozitivních nálezů (tzv. „false positive rate“, FPR):

 

Onemocnění

Počet
zachycených
pacientů
v roce 2016

Prevalence
v roce 2016

FPR (%)
2016

Kumulativní počet
zachycených
pacientů od r. 2010

Prevalence
(kumulativní)

CH

32

1 : 3 521

0,005

280

1 : 2 766

CAH

11

1 : 10 242

0,352

61

1 : 12 696

PKU

19

1 : 5 930

0,012

144

1 : 5 378

MSUD

0

 -

0,001

1

1 : 774 486

MCADD

4

1 : 28 166

0,003

36

1 : 21 514

LCHADD

0

-

0

10

1 : 77 449

VLCADD

0

-

0,001

4

1 : 193 622

CPT I

0

-

0

0

-

CPT II / CACT

0

-

0

0

-

GA I

1

1 : 112 663

0,002

5

1 : 154 897

IVA

1

1 : 112 663

0,001

4

1 : 193 622

ARG* 0 - 0
CIT* 1 1 : 66 991 0,004
BTD* 9 1 : 7 445 0,015
CBS* 0 - 0,009
MTHFR* 0 - 0,003

CF

21

1 : 5 365

0,111

116

1 : 6 677

CELKEM

99

1 : 1 138

0,392

671

1 : 1 154

 * Zahájení vyhledávání od 1.6.2016, počet vyšetřených pacientů do konce roku 66 991 novorozenců.

 

 

 

-fv-