Homocystinurie ze závažného deficitu methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR)

 1. Co je homocystinurie z těžkého deficitu methylentetrahydrofolát reduktázy?

Závažný deficit methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) je nejčastější dědičná porucha v remethylaci homocysteinu a patří mezi onemocnění z poruchy metabolismu folátů a sirných aminokyselin. Vdůsledku poruchy funkce MTHFR nedochází k tvorbě 5-methyltetrahydrofolátu, který je zdrojem methylové skupiny v přeměně homocysteinu na methionin. V důsledku toho dochází v těle k hromadění homocysteinu a nedostatečné tvorbě methioninu. Těžká forma onemocnění se projevuje v raném kojeneckém věku závažnými neurologickými příznaky s opožděním psychomotorického vývoje, rozvojem křečí, významnou svalovou slabostí a poruchou vývoje mozku se zástavou růstu hlavy.

2. Jak a kdy můžeme zjistit, jestli naše dítě má homocystinurii z deficitu MTHFR?

Pokud výsledek novorozeneckého screeningu Vašeho dítěte ukázal výrazně zvýšenou hladinu homocysteinu a sníženou koncentraci methioninu v krvi je pravděpodobné, že Vaše dítě má buď deficit MTHFR nebo některou z dalších remethylačních poruch- například kobalamin G nebo E. Pokud byla v novorozeneckém krevním papírku současně zvýšená koncentrace kyseliny methylmalonové, může se jednat o některou z kombinovaných poruch kobalaminů – kobalamin C, D, F nebo J. Pokud byly tyto nálezy pouze mírné, Vaše dítě může mít deficit MTHFR nebo může jít o falešně pozitivní výsledek. Screeningové vyšetření se bude opakovat a budou uskutečněna další vyšetření, aby se zjistilo, jestli Vaše dítě toto onemocnění má nebo nemá. Výsledky těchto testů budou k dispozici do dvou až tří dnů od doručení vzorků do laboratoře. Při potvrzení výsledků screeningového vyšetření probíhají další specializovaná vyšetření, která definitivně potvrdí diagnózu.

3. Jak získalo mé dítě deficit MTHFR?

Deficit MTHFR i ostatní genetické poruchy, které se dají novorozeneckým screeningem tohoto onemocnění zachytit, jsou autozomálně recesivně dědičná onemocnění. Pokud Vaše dítě má deficit MTHFR většinou zdědilo vlohu pro nemoc jak od matky, tak od otce. Oba z rodičů jsou pak zdravými nositeli této vlohy, protože mimo vlohu pro onemocnění nesou ještě vlohu pro normální funkci tohoto enzymu, takže u nich samotných se onemocnění neprojevuje.

4. Co to znamená pro mé dítě?

Pokud má Vaše dítě homocystinurii z deficitu MTHFR bude léčeno betainem, který umožňuje remethylaci homocysteinu na methionin, čímž se obchází metabolický blok na úrovni MTHFR. Podle individuální citlivosti pacienta může být tato léčba doplněna podáváním dalších látek, jako jsou methionin, kyselina listová, kalciumfolinát, 5-methyltetrahydrofolát, vitamíny B12 a B 6 (pyridoxin). Tyto léky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Péči o Vaše dítě budou zajišťovat pracovníci metabolického centra ve spolupráci s Vámi a dětskými lékaři v místě bydliště. Při pravidelných ambulantních kontrolách bude lékařem hodnocen jak klinický stav, tak i vyšetřením krve dostatečnost dávek podávaných léků a metabolická kompenzace onemocnění.

5. Jak vypadá léčba? Funguje? Je dieta náročná na přípravu/nákladná?

Z probíhajících celosvětových klinických studií u pacientů se závažným deficitem MTHFR vyplývá, že včasně zahájená léčba betainem může zajistit fyziologický psychomotorický vývoj. Proto se v řadě zemí toto onemocnění diagnostikuje s využitím novorozeneckých screeningových programů. Speciální dietní opatření nejsou součástí léčby tohoto onemocnění.

6. Co mé ostatní/budoucí děti?

Jelikož je remethylační homocystinurie z deficitu MTHFR autozomálně recesivně dědičné onemocnění, tak všechny Vaše společné děti mají riziko této nemoci 25%. Vaše ostatní děti mohou vypadat zdravě a přesto mít tuto poruchu. Pokud nebyly vyšetřené novorozeneckým screeningem, měly by podstoupit diagnostické testy.

V každém Vašem dalším těhotenství se stejným partnerem existuje riziko 25%, že se narodí dítě s homocystinurií z deficitu MTHFR a je možné provést prenatální vyšetření zaměřené na přítomnost poruchy u plodu. Je tedy žádoucí, abyste případné další těhotenství konzultovali s lékaři metabolického centra a v případně otěhotnění je o tomto faktu co nejdříve informovali.